Labels

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Xem Ngày Tốt Xuất Hành Của Cụ Khổng Minh st 0984831602

Xem Ngày Tốt Xuất Hành Của Cụ Khổng Minh


NGÀY TỐT XUẤT HÀNH CỦA CỤ KHỔNG MINH
(Ngày âm cho tất cả các năm)
A – Tháng 1 – 4 – 7 - 10
Bảo thương
Đạo tặc
Thuần dương
Ngày đường phong
Rất tốt, xuất hành thuận. Cầu tài được như ý muốn. Gặp quý nhân trợ giúp
6
5
4
Ngày kim thổ
Ra đi nhỡ tàu xe. Cầu tài không được, trên đường đi mất của. Bất lợi
12
11
10
Ngày kim dương
Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ. Tài lộc thông suốt. Thưa có nhiều lý phải
18
17
16
Ngày thuần dương
Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi. Được người tốt giúp đỡ. Cầu tài được như ý muốn. Tranh luận thường thắng lợi
24
23
22
Ngày đạo tặc
Rất xấu, xuất hành bị hại, mất của
30
29
28
Ngày bảo thương
Xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng. Làm việc theo ý muốn, áo phẩm vinh quy
Đường phong
Kim thổ
Kim dương
 
 
1
2
3
 
 
7
8
9
 
 
13
14
15
 
 
19
20
21
 
 
25
26
27
 
 
B - Tháng  2 – 5 – 8 - 11
Thiên môn
Thiên đường
Thiên tài
Thiên tặc
Ngày thiên đạo
XH cầu tài nên tránh, dù được cũng mất mát tốn kém, thật lý mà thua
2
3
4
5
Ngày thiên môn
XH làm mọi việc đều vừa ý. Cầu được ước thấy mọi việc thông đạt
10
11
12
13
Ngày thiên đường
XH tốt, có quý nhân phù trợ. Buôn bán may mắn, mọi việc dễ thông đạt
18
19
20
21
Ngày thiên tài
Nên XH. Cầu tài thắng lợi.
26
27
28
29
Ngày thiên tặc
XH xấu. Cầu tài không được. Đi đường mất cắp. Mọi việc đều rất xấu
Thiên đạo
Thiên thương
Thiên hầu
Thiên dương
Ngày thiên dương
XH tốt, Cầu tài được tài, hỏi vợ được vợ. Mọi việc như ý
1
8
7
6
Ngày thiên hầu
XH dù ít nhiều cũng cãi cọ. Phải tránh xảy ra tai nạn chảy máu
9
16
13
14
Ngày thiên thương
XH để gặp cấp trên thì tuyệt với. Cầu tài được tài, mọi việc đều thuận lợi
17
24
23
22
 
 
25
 
 
30
 
 
C – Tháng  3 – 6 – 9 - 12
Bạch hổ đầu
Bạch hổ kiếp
Bạch hổ túc
Huyền võ
Ngày chu tước
XH cầu tài đều xấu hay mất của. Kiện thua vì đuối lý
2
3
4
5
Ngày bạch hổ đầu
XH cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả
10
11
12
13
Ngày bạch hổ kiếp
XH cầu tài được như ý muốn. Đi hướng Nam và Bắc đều thuận lợi
18
19
20
21
Ngày bạch hổ túc
Cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc
26
27
28
29
Ngày huyền võ
XH thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu không nên đi
Chu tước
Thanh long túc
Thanh long kiếp
Thanh long đầu
Ngày thanh long đầu
XH nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi, việc đều như ý
1
8
7
6
Ngày thanh long kiếp
XH bốn phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự như ý
9
16
13
14
Ngày thanh long túc
Không nên đi xa. XH tài lộc không có, kiện các đuối lý
17
24
22
22
 
 
25
 
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét